Автоцентр «Сто Коней»

Адрес: г. Томск, ул. Высоцкого, 25 стр. 3

Телефон/Факс: 68-00-00

Часы работы: 8:00-20:00 ежедневно

Давидов г м аудит підручник, acad 2002

11.Петрик О.А. Аудит: методологія і організація монографія /. О.А.Петрик. – К.:КНЕУ,2003.- 260с. 12.Давидов Г.М. Аудит: теорія і практика / Г.М.Давидов. Підручники та навчальні посібники. 1. Давидов Г.М. Аудит : навч. посіб. / Г.М. Давидов. – Кіровоград : КІСМ, 1997. – 197 с. 2. Збірник задач та практичних. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. –795 с. 27. Давидов, Г. М. Аудит : підручник / Г. М. Давидов. – К. : Знання. – 2001. –. 363 с. 28. Ефимов С.Л. Справочник. Аудит: підручник / Г. М. Давидов та ін. ; за ред.: Г. М. Давидова, М. В. Кужельного. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2009.

Аудит : підручник. ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ГМ Давидова, МВ Кужельного.–2-ге вид., переробл. і доповн. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності . Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г. Навчальний посібник. . Бондар М.І. Навч. посібник. . Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко — К.: КНЕУ, 2004. . Аудит. Давидов Г. М. - Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Разом з тим у сучасних умовах аудит розглядається як наука та економічна дисципліна. відповідності. Давидов Г. М. 4, с.24 Предмет аудиту. – стан економічних, організаційних, Аудит: підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту. 11. Література. 1.Аудит: Підручник / За ред.Г.М. Давидова. 10 навчальних посібників та підручників, 4 монографії. Монографії: Давидов Г.М. Аудит: теорія і практика: Монографія / Григорій Миколайович Давидов.

Спрятать Тест-драйв Запись на тест-драйв
Gennatoscano © 2009